Mgr. Ing. Martin Žemla, Ph.D.

V terapeutické práci v zásadě vycházím z principů nedirektivní humanistické psychoterapie, konkrétně z pozic Gestalt terapie. Jako integrativní terapeut sbírám inspirace i z dalších oblastí, jako je Gestalt Theatre, KBT, Pesso-Boyden, biosyntéza, NLP, Mindfulness a další.  

Aktuálně jsem frekventantem závěrečného supervizního ročníku pětiletého psychoterapeutického výcviku INSTEP, od roku 2023 spolupracuji s psychoterapeutickou klinikou AdiCare. Řídím se etickým kodexem České asociace pro psychoterapii (ČAP), jejímž jsem členem.


Vystudoval jsem ekonomii na VŠE a filosofii na Filosofické fakultě UK v Praze, kde jsem v roce 2010 získal doktorský titul z oboru filosofie.

Pracoval jsem jako průvodce, řadu let jsem se podílel na vydávání knih jako redaktor a šéfredaktor, i jako překladatel a autor odborných textů. Působím na Univerzitě Palackého v Olomouci, na Filosofickém ústavu v Praze a jako externista vyučuji na Filosofické a Přírodovědecké fakultě UK.

Kromě výše uvedených čerpám inspirace z existenciální filosofie, fenomenologie, dialogické filosofie Martina Bubera, ale i z myšlení C.G. Junga a dalších zdrojů. Je mi blízká otevřená křesťanská spiritualita. Zabýval jsem se východní filosofií, jógou a zenovou meditací. Zajímají mě poznatky neurověd i hraniční stavy vědomí. Dlouhodobě se zabývám duchovními systémy evropského středověku a raného novověku. Oslovuje mě renesanční pojetí organického vztahu člověka a světa, které považuji za dodnes podnětné a uzdravující.

Mám dospělého syna a dvě dcery.

Žiji v Praze, kde jsem se v roce 1973 narodil ve znamení Blíženců. 

e-mail: zemlam@seznam.cz; tel.: 777 238 287
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!